It's good to talk

Mental health support for Polish adults in Wales

The aim of the project is to support Polish adults who live in Wales who experience mental health issues. We want to reach out to people who experience multiple barriers from engaging with British agencies to ensure that they access support at the right time.  Support will be offered to Polish people aged 18 and over.

 

We offer the following services:

 

  • peer support group for Polish women (predominantly from North Wales)

 

  • telephone individual emotional support for men and women

 

Services are delivered by Polish-speaking experienced and qualified professionals and counsellors.

 

The project is funded by the Community Foundation Wales and Wrexham Council.

Nod y prosiect yw cefnogi oedolion o wlad Pŵyl sy’n byw yng Nghymru sy’n dioddef problemau iechyd meddwl. Rydyn ni am estyn llawn i bobl sy’n wynebu rhwystrau lluosog i ymwneud ag asiantaethau Prydeinig er mwyn sicrhau eu bod yn cael gafael ar gefnogaeth ar yr adeg gywir.  Bydd cefnogaeth yn cael ei chynnig i bobl Bwylaidd 18 oed a throsodd.

 

Cynigiwn y gwasanaethau canlynol:

 

  • grŵp cymorth cymheiriaid i fenywod Pwylaidd (o Ogledd Cymru yn bennaf)

 

  • cymorth emosiynol unigol dros y ffôn i ddynion a menywod

 

Mae’r gwasanaethau’n cael eu cyflenwi gan weithwyr proffesiynol a chwnselwyr profiadol a chymwys sy’n siarad Pwyleg.

 

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

vestafs_warto_rozmawiac_2021_A6-1 copy.j
vestafs_warto_rozmawiac_2021_A6-2 copy.j
 
 
Poster for printing in POLISH
Poster for printing in ENGLISH/WELSH
If you would like to refer a Polish client to this service, please complete our referral form on the right and send it to us following instructions on the form.
We also accept self-referrals.

If you would like to find out more about the project please CONTACT US.