top of page

Kurs dla Polek, które doświadczyły przemocy

O NAS

O NAS

Gateway - Polish leaflet (1).jpg

GATEWAY 
FURTKA DO NOWEGO ŻYCIA - Program dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie

Gateway to akredytowany program stworzony przez Tools4Change. Ma na celu zwiększenie wiedzy na temat przemocy domowej oraz wspieranie świadomych i bezpiecznych decyzji w przyszłych relacjach.

 

Vesta dostosowała program do potrzeb Polek w ścisłej współpracy z jego autorką i prowadzi go od 2015r. w grupach i indywidualnie.

Cele kursu:

 • zwiększenie wiedzy na temat dynamiki w związkach nacechowanych przemocą

 • zrozumienie źródeł przemocy oraz przekonań utrzymujących przemoc

 • zmniejszenie poczucia odizolowania, poczucia winy 

 • poznanie strategii mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa

 • zrozumienie wpływu przemocy na dzieci i umiejętności rodzicielskie

 • poznanie znaków ostrzegawczych u przyszłych partnerów

 • zwiększenie wiedzy o dostępnwj pomocy

 • wzajemne zrozumienie i wsparcie

Kurs grupowy trwa 6 tygodni, Kurs indywidualny obejmuje 5 sesji .

Kurs oferujemy wyłącznie klientkom skierowanym do nas przez organizację brytyjskie, które finansują wsparcie dla klientów.

Pomoc dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie

 • Nasze usługi dla osób, które doświadczyły przemocy domowej wykonywane są przez specjalistki, które mają długoletnie doświadcznie w pracy z osobami dotkniętymi problemem przemocy w ramach brytyjskeigo systemu. Mają kwalifikacje Niezależnego Doradcy ds Przemocy w Rodzinie (Independent Domestic Abuse Advisor) oraz są akredytowanymi facylitatorkami programu Gateway.

 • Nie przyjmujemy skierowań bezpośrednio od osób, które chcą skorzystać z naszej pomocy. Skierowania przyjmujemy wyłącznie od organizacji, które już współpracują z klientem niezależnie od tego, kto ponosi koszt naszych usług.

 • Sesje mają charakter poufny, nie przekazujemy informacji innym osobom, czy organizacjom bez zgody klienta. Jedynymi wyjątkami od tej zasady są sytuacje, kiedy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, wówczas pracownik ma obowiązek poprosić inne organizacje o pomoc. 

OPINIE KLIENTEK

“Czuję się bardziej pewna siebie.Wiem, że sobie  poradzę w razie rozstania.

Będę dążyć do tego, aby stworzyć "zdrową rodzinę".

Nigdy się nie poddam. Jestem panią samej siebie.”

“Teraz widzę, że nie jestem jedyną osobą w takiej sytuacji. Poznałam lepiej swoje mocne strony i wiem, jak chronić siebie i moje dzieci”

Osoby, które chciałyby zasięgnąć dalszych informacji na temat naszych usług prosimy o kontakt

tel. 07545075093 

     e-mail info@vestasfs.org

bottom of page