Historia naszej organizacji

Vesta - Specialist Family Support CIC powstała we wrześniu 2018r. w wyniku przekształcenia z Polskiego Telefonu Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który działał od 2014r. Był to pierwszy i jedyny w Wielkiej Brytanii telefon zaufania dla Polaków, którzy doświadczali przemocy domowej. Założyła go Ewa Wilcock w ramach lokalnej organizacji ds przemocy domowej w Cheshire - Cheshire Without Abuse. Zainteresowanie telefonem szybko objęło cały kraj. W 2015r. zarejestrowaliśmy własną organizację charytatywną i sami rozwijaliśmy nasze dalsze usługi. Oprócz telefonu zaufania oferowaliśmy również psychoterapię telefoniczną oraz kursy na temat przemocy domowej dla Polek. 

 

W obliczu rosnących potrzeb naszych klientów zdecydowaliśmy się zmienić zakres naszych usług, aby wyjść naprzeciw innym problemom, z którymi zmagają się polskie rodziny. We wrześniu 2018r. utworzyliśmy nową organizację - Vesta - Specialist Family Support CIC. Obecnie świadczymy specjalistyczne usługi dla rodzin dotkniętych przemocą domową, takie jak kursy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz kursy dla sprawców przemocy. Ponadto oferujemy kursy rodzicielskie oraz prowadzimy projekty, które mają na celu ogólną poprawę zdrowia psychicznego Polaków. Dla osób, które zmagają się z różnymi życiowymi problemami oferujemy psychoterapię. Pracujemy również nad zwiększaniem wiedzy brytyjskich organizacji o problemach polskich rodzin w Wielkiej Brytanii.

Oferujemy przystępne ceny za nasze usługi oraz zdobywamy fundusze na różne projekty na rzecz polskich rodzin w Anglii i Walii.

Poznajcie nas

Ewa Wilcock

Managing Director

Ewa głosi zasadę, że każdy ma prawo do tego, aby czuć sie bezpiecznym we własnym domu i w rodzinie niezależnie od pochodzenia, płci czy wieku. 

Ewa jest z wykształcenia socjologiem. Jest również dyplomowanym tłumaczem (DPSI)  i jej zainteresowanie przemocą domową zaczęło się rozwijać kiedy tłumaczyła dla ofiar i sprawców w sądzie i na policji.

Założyła i prowadziła Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz wspierała kobiety  jako Specialist Domestic Violence Worker. Ma kwalifikacje Niezależnego Doradcy ds Przemocy w Rodzinie (IDVA). Jest facylitatorem programu Gateway dla ofiar przemocy oraz kursu rodzicielskiego The Nurturing Programme.

Ewa od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby istniały usługi dla polskich rodzin w Anglii i Walii oraz zmierza do zwiększania świadomości na temat ich praw, potrzeb i problemów wśród Brytyjskich organizacji.

download.png

 
Agnieszka Tenteroba

 Parenting Support Lead

Misją Agnieszki jest pomoc rodzinom w osiąganiu optymalnych warunków do rozwoju oraz wspieranie rodziców w tworzeniu bezpiecznego i szczęśliwego środowiska domowego odpowiadającego na potrzeby ich dzieci.

 

Agnieszka jest absolwentką resocjalizacji. W Polsce pracowała jako kurator sądowy, a po przyjeździe do Wielkiej Brytanii oferowała indywidualne i grupowe wsparcie rodzicielskie jako Family Practitioner.

Od ponad 10 lat prowadzi lokalną grupę dla polskich rodziców i dzieci.

Pracowała również jako Outreach Support Worker wspierając kobiety i mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie, ofiary handlu ludźmi, czy przymusowych małżeństw. Ma kwalifikacje Niezależnego Doradcy ds Przemocy w Rodzinie (IDVA).

 

Jest również facylitatorem programu Gateway dla ofiar przemocy jak również kursów rodzicielskich (The Nurturing Programme, The Incredible Years, Solihull Approach)

Agnieszka Litke

Finance Manager

Agnieszka czuwa nad naszymi finansami. Zarządza naszym budżetem i upewnia się, że spełniamy ustalone standardy księgowości.

 

Agnieszka jest księgową. Prowadzi własną firmę księgową świadczącą szereg usług finansowych dla organizacji oraz indywidualnych przedsiębiorców w trzech regionalnych biurach.

Obecnie zdobywa najwyższe kwalifikacje w księgowości - Chartered Accountant.

Agnieszka angażuje się również w działalność charytatywną, wspiera kilka lokalnych organizacji oraz zasiada w ich zarządach pełniąc rolę Skarbnika.

Litke Wood Accountants.jpg

Nasza wizja

“Polskie rodziny, w których są zdrowe relacje, bezpieczeństwo

i optymalne warunki do rozwoju”

Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 2014 - 2018
Co udało nam się osiągnąć i z czego jesteśmy dumne