top of page

Historia naszej organizacji

Vesta - Specialist Family Support CIC powstała we wrześniu 2018r. w wyniku przekształcenia z Polskiego Telefonu Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który działał od 2014r. Był to pierwszy i jedyny w Wielkiej Brytanii telefon zaufania dla Polaków, którzy doświadczali przemocy domowej. Założyła go Ewa Wilcock w ramach lokalnej organizacji ds przemocy domowej w Cheshire - Cheshire Without Abuse. Zainteresowanie telefonem szybko objęło cały kraj. W 2015r. zarejestrowaliśmy własną organizację charytatywną i sami rozwijaliśmy nasze dalsze usługi. Oprócz telefonu zaufania oferowaliśmy również psychoterapię telefoniczną oraz kursy na temat przemocy domowej dla Polek. 

 

W obliczu rosnących potrzeb naszych klientów zdecydowaliśmy się zmienić zakres naszych usług, aby wyjść naprzeciw innym problemom, z którymi zmagają się polskie rodziny. We wrześniu 2018r. utworzyliśmy nową organizację - Vesta - Specialist Family Support CIC. Obecnie świadczymy specjalistyczne usługi dla rodzin dotkniętych przemocą domową, takie jak kursy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz kursy dla sprawców przemocy. Ponadto oferujemy kursy rodzicielskie oraz prowadzimy projekty, które mają na celu ogólną poprawę zdrowia psychicznego Polaków. Dla osób, które zmagają się z różnymi życiowymi problemami oferujemy psychoterapię. Pracujemy również nad zwiększaniem wiedzy brytyjskich organizacji o problemach polskich rodzin w Wielkiej Brytanii.

Oferujemy przystępne ceny za nasze usługi oraz zdobywamy fundusze na różne projekty na rzecz polskich rodzin w Anglii i Walii.

Kim są dyrektorki Vesty - poznajcie nas

Ewa Wilcock

Ewa głosi zasadę, że każdy ma prawo do tego, aby czuć sie bezpiecznie we własnym domu i w rodzinie niezależnie od pochodzenia, płci czy wieku. 

Ewa jest z wykształcenia socjologiem. Jest również dyplomowanym tłumaczem (DPSI)  i jej zainteresowanie przemocą domową zaczęło się rozwijać kiedy tłumaczyła dla ofiar i sprawców w sądzie i na policji.

Założyła i prowadziła pierwszy w Wielkiej Brytanii Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz wspierała kobiety  jako Specialist Domestic Violence Worker. Ma kwalifikacje Niezależnego Doradcy ds Przemocy w Rodzinie (IDVA). Jest facylitatorem programu Gateway dla ofiar przemocy oraz kursu rodzicielskiego The Nurturing Programme.

Ewa od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby istniały usługi dla polskich rodzin w Anglii i Walii oraz zmierza do zwiększania świadomości na temat ich praw, potrzeb i problemów wśród brytyjskich organizacji.

Magda Marcinkiewicz

Magda upewnia się, aby nasze działanie było zgodne z obowiązującymi przepisami i aby odpowiadało potrzebom polskiej społeczności. 

Magda mieszka w Wielkiej Brytanii od 20 lat. Prowadzi dobrze prosperującą firmę, która dodatkowo zwiększa jej więzi z lokalną polską społecznością w Cheshire.

Magda wspierała osoby doświadczajce przemocy seksualnej w Polsce. Doświadczenia te wzbogaciły jej wiedzę i zrozumienie potrzeb polskich rodzin, które wykorzystuje w swojej działalności w Wielkiej Brytanii.

Przez wiele lat pomagała lokalnym szkołom, do których uczęszczały polskie dzieci. Zasiadała również w zarządach wielu organizacji charytatywnych, w tym Cheshire Without Abuse.

 

Agnieszka Litke

 

Agnieszka czuwa nad naszymi finansami. Zarządza naszym budżetem i upewnia się, że spełniamy ustalone standardy księgowości.

 

 

Agnieszka jest księgową. Prowadzi własną firmę księgową świadczącą szereg usług finansowych dla organizacji oraz indywidualnych przedsiębiorców w trzech regionalnych biurach.

Obecnie zdobywa najwyższe kwalifikacje w księgowości - Chartered Accountant.

Agnieszka angażuje się również w działalność charytatywną, wspiera kilka lokalnych organizacji oraz zasiada w ich zarządach pełniąc rolę Skarbnika.

Zespół Vesty tworzą polscy profesjonaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy w ramach brytyjskiego systemu opieki.

Nasza wizja

“Polskie rodziny, w których są zdrowe relacje, bezpieczeństwo

i optymalne warunki do rozwoju”

Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 2014 - 2018
Co udało nam się osiągnąć i z czego jesteśmy dumne
bottom of page