top of page

Historia naszej organizacji

Vesta - Specialist Family Support CIC powstała we wrześniu 2018r. w wyniku przekształcenia z Polskiego Telefonu Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który działał od 2014r. Był to pierwszy i jedyny w Wielkiej Brytanii telefon zaufania dla Polaków, którzy doświadczali przemocy domowej. Założyła go Ewa Wilcock w ramach lokalnej organizacji ds przemocy domowej w Cheshire - Cheshire Without Abuse. Zainteresowanie telefonem szybko objęło cały kraj. W 2015r. zarejestrowaliśmy własną organizację charytatywną i sami rozwijaliśmy nasze dalsze usługi. Oprócz telefonu zaufania oferowaliśmy również psychoterapię telefoniczną oraz kursy na temat przemocy domowej dla Polek. 

 

W obliczu rosnących potrzeb naszych klientów zdecydowaliśmy się zmienić zakres naszych usług, aby wyjść naprzeciw innym problemom, z którymi zmagają się polskie rodziny. We wrześniu 2018r. utworzyliśmy nową organizację - Vesta - Specialist Family Support CIC. Obecnie świadczymy specjalistyczne usługi dla rodzin dotkniętych przemocą domową, takie jak kursy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz kursy dla sprawców przemocy. Ponadto oferujemy kursy rodzicielskie oraz prowadzimy projekty, które mają na celu ogólną poprawę zdrowia psychicznego Polaków. Dla osób, które zmagają się z różnymi życiowymi problemami oferujemy psychoterapię. Pracujemy również nad zwiększaniem wiedzy brytyjskich organizacji o problemach polskich rodzin w Wielkiej Brytanii.

Oferujemy przystępne ceny za nasze usługi oraz zdobywamy fundusze na różne projekty na rzecz polskich rodzin w Anglii i Walii.

Poznajcie nas

Ewa Wilcock

Managing Director

Ewa głosi zasadę, że każdy ma prawo do tego, aby czuć sie bezpiecznym we własnym domu i w rodzinie niezależnie od pochodzenia, płci czy wieku. 

Ewa jest z wykształcenia socjologiem. Jest również dyplomowanym tłumaczem (DPSI)  i jej zainteresowanie przemocą domową zaczęło się rozwijać kiedy tłumaczyła dla ofiar i sprawców w sądzie i na policji.

Założyła i prowadziła Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz wspierała kobiety  jako Specialist Domestic Violence Worker. Ma kwalifikacje Niezależnego Doradcy ds Przemocy w Rodzinie (IDVA). Jest facylitatorem programu Gateway dla ofiar przemocy oraz kursu rodzicielskiego The Nurturing Programme.

Ewa od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby istniały usługi dla polskich rodzin w Anglii i Walii oraz zmierza do zwiększania świadomości na temat ich praw, potrzeb i problemów wśród brytyjskich organizacji.

download.png

Iwona Nowakowska

Senior Family Support Specialist

Iwona upewnia się, aby nasze wsparcie emocjonalne i rodzicielskie pomagało klientom w odzyskaniu równowagi w życiu osobistym i rodzinnym. 

Iwona specjalizuje się w pracy z rodzinami zmagającymi się ze złożonymi problemami.

 

Jest facylitatorem kursu o przemocy domowej Freedom Programme jak również akredytowanych kursów rodzicielskich: Strengthening Families Strengthening Communities oraz  The Nurturing Programme. 

Iwona ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi, którzy muszą współpracować z opieką socjalną. 

Iwona jest w trakcie studiów terapeutycznych, jest magistrem pedaogiki socjalnej.

Agnieszka Litke

Finance Manager

Agnieszka czuwa nad naszymi finansami. Zarządza naszym budżetem i upewnia się, że spełniamy ustalone standardy księgowości.

 

Agnieszka jest księgową. Prowadzi własną firmę księgową świadczącą szereg usług finansowych dla organizacji oraz indywidualnych przedsiębiorców w trzech regionalnych biurach.

Obecnie zdobywa najwyższe kwalifikacje w księgowości - Chartered Accountant.

Agnieszka angażuje się również w działalność charytatywną, wspiera kilka lokalnych organizacji oraz zasiada w ich zarządach pełniąc rolę Skarbnika.

Litke Wood Accountants.jpg

Nasza wizja

“Polskie rodziny, w których są zdrowe relacje, bezpieczeństwo

i optymalne warunki do rozwoju”

Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 2014 - 2018
Co udało nam się osiągnąć i z czego jesteśmy dumne
bottom of page