Polska Infolinia do Spraw Przemocy Domowej w Walii

Wsparcie dla tych, którzy doświadczają przemocy oraz tych, którzy krzywdzą swoich bliskich

 

Vesta - Specialist Family Support CIC oferuje nową usługę polskim rodzinom dotkniętym przemocą domową.

Infolinia dla ofiar przemocy domowej i sprawców mieszkających w Walii

0800 061 46 06
help@vestasfs.org

obecnie czynna we wtorki od 9.30 do 14.30 oraz od 17.00 do 19.30 i w czwartki od 17.00 do 19.30

  • Pomoc oferowana jest na czas trwania pandemii COVID-19.

  • Osoby kontaktujące się z infolinią otrzymują wsparcie emocjonalne oraz informacje o dostępnej pomocy. 

  • Oferujemy również psychoterapię osobom, które doświadczają przemocy oraz tym, którzy krzywdzą bliskich.

  • Nasz zespół składa się z polskojęzycznych specjalistów doświadczonych w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie oraz z psychoterapeutów.

 

Projekt finansowany jest przez Welsh Government

Vesta - Specialist Family Support CIC

Tel. 07545075093

E-mail: info@vestasfs.org

Privacy policy

Company reg. no.: 11569097