top of page

Wsparcie dla osób, które krzywdzą bliskich

O NAS

O NAS

Notes

OCENA SYTUACJI SPRAWCY PRZEMOCY

  • Przed rozopoczęciem pracy z osobą, która krzydzi swoich bliskich dokonujemy oceny jej sytuacji. Oceniamy stopień motywacji do wprowadzenia zmian, poczucie odpowiedzialności oraz gotowość do rozpoczęcia pracy nad sobą. Rozmawiamy o obecnej sytuacji, zachowaniu osoby w przeszłości, celach na przyszłość.

  • Ocena odbywa się przez telefon i przeprowadzana jest w języku polskim przez pracownika specjalizującego się w pracy ze sprawcami.

  • Po dokonaniu oceny pracownik przygotuje raport zawierający informacje uzyskane podczas rozmowy oraz zalecenia dalszej pracy z klientem.

  • Ocenę sytuacji możemy wykonać z osobami mieszkającymi na całym terenie Anglii i Walii.

Doing Homework

PROGRAM DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE - TOWARDS CHANGE

  • Program został przygotowany dla Polaków/Polek przez pracownika specjalizującego się w pracy ze sprawcami. Ma on na celu zwiększenie zrozumienia klienta na temat zachowań nacechowanych przemocą oraz ich wpływu na rodzinę i ich samych. Klienci uzyskają wiedzę na temat bezpiecznych metod radzenia sobie ze swoim zachowaniem poprzez lepsze poznanie własnych myśli, uczuć i emocji.

  • Program składa się z sześciu sesji przeprowadzanych indywidualnie z klientem.

  • Program oferujemy klientom mieszkającym na terenie Anglii i Walii. Jest prowadzony zdalnie przez Zoom.

Pomoc dla sprawców przemocy w rodzinie

  • Nasze usługi dla osób, które stosują przemoc wykonywane są przez doświadczoną specjalistkę w tej dziedzinie. Pracuje ona w kuraturze (National Probation Service) od 2006 r. i wspiera sprawców różnych przestępstw o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Pracuje z nimi indywidualnie oraz prowadzi kursy grupowe. Ma doświadczenie w prowadzeniu akredytowanych programów dla sprawców, w tym Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) oraz Building Better Relationships (BBR). Jest również wykwalifikowanym pracownikiem socjalnym zarejestrowanym w Health and Care Professions Council (HCPC) oraz wykwalifikowaną i praktykującą psychoterapeutką zarejestrowaną w British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP).

  • Nie przyjmujemy skierowań bezpośrednio od osób, które chcą skorzystać z naszej pomocy. Skierowania przyjmujemy wyłącznie od organizacji, które już współpracują z klientem niezależnie od tego, kto ponosi koszt naszych usług.

  • Sesje mają charakter poufny, nie przekazujemy informacji innym osobom czy organizacjom bez zgody klienta. Jednymi wyjątkami od tej zasady są sytuacje, kiedy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, wówczas pracownik ma obowiązek poprosić inne organizacje o pomoc. 

OPINIE KLIENTÓW

"Kurs pomógł mi przestać pić alkohol i przestałem spędzać czas z osobami, które miały na mnie zły wpływ. Jestem teraz spokojniejszy, nie kłócę się z partnerką. Staramy się."

"Było dla mnie bardzo pomocne to, że mogłem wygadać się komuś po polsku. "

Osoby, które chciałyby zasięgnąć dalszych informacji na temat naszych usług prosimy o kontakt

tel. 07545075093 

     e-mail info@vestasfs.org

bottom of page