Vesta - Specialist Family Support CIC

Email: info@vestasfs.org

Phone: 07545075093

Company reg.no. 11569097

Quick Links

© 2023 by Woman PWR. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

Materiały informacyjne

"Uzyskiwanie i pokrywanie kosztów zakwaterowania. Przewodnik dla osób świadczących usługi doradcze polskim ofiarom przemocy domowej" Sue Lukes

 

Bezdomność spowodowana przemocą domową jest druzgocącym doświadczeniem dla ofiar i ich dzieci. Jest ona wyjątkowo dotkliwa zwłaszcza dla osób, które mieszkają w obcym kraju z dala od rodziny i bliskich. Odpowiednia interwencja ze strony organizacji pomocowych jest w takich sytuacjach kluczowa w zapewnieniu bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Ważne jest, aby specjaliści udzielający wsparcia wiedzieli, jakie przepisy regulują prawo do uzyskania bezpiecznego zakwaterowania.


Niniejszy przewodnik wyjaśnia kryteria dotyczące prawa do zakwaterowania dla obywateli Polski i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w kontekście przemocy domowej. Przewodnik został uaktualniony w październiku 2019 i uwzględnia zmiany dotyczące prawa do zakwaterowania wprowadzone
podczas przygotowań do Brexitu.