top of page

Materiały informacyjne

Prawa mieszkaniowe osób doświadczających przemocy domowej

Przewodnik dla specjalistów pracujących z polskimi rodzinami w Anglii i Walii

Koła edukcyjne o przemocy w relacjach rodzinnych

Cztery koła edukacyjne modelu Duluth przedstawiające zachowania pozytywne i negatywne w relacjach

Przewodnik o chorobach psychicznych

Przewodnik o chorobach psychicznych oraz pomocy dostępnej w ich leczeniu w Północnej Walii

Materiały edukacyjne

o duszeniu

Plakaty informacyjne o duszeniu - objawy, co możesz zrobić, kogo poprosić o pomoc

Podcast

Warto Rozmawiać

Pierwsze dwa podcasty przeznaczone są dla osób stosujących przemoc domową

Zapytaj eksperta...

Webinary informacyjne z zakresu prawa rodzinnego, zaburzeń odżywiania i uzależnienia alkoholowego

Przewodnik Sue

UZYSKIWANIE I POKRYWANIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA Sue Lukes i Liz Davies

"Uzyskiwanie i pokrywanie kosztów zakwaterowania. Przewodnik dla osób świadczących usługi doradcze polskim ofiarom przemocy domowej" Sue Lukes i Liz Davies

 

Bezdomność spowodowana przemocą domową jest druzgocącym doświadczeniem dla ofiar i ich dzieci. Jest ona wyjątkowo dotkliwa zwłaszcza dla osób, które mieszkają w obcym kraju z dala od rodziny i bliskich. Odpowiednia interwencja ze strony organizacji pomocowych jest w takich sytuacjach kluczowa w zapewnieniu bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Ważne jest, aby specjaliści udzielający wsparcia wiedzieli, jakie przepisy regulują prawo do uzyskania bezpiecznego zakwaterowania.


Niniejszy przewodnik wyjaśnia kryteria dotyczące prawa do zakwaterowania dla obywateli Polski w kontekście przemocy domowej. Przewodnik został uaktualniony w styczniu 2022 i uwzględnia zmiany prawne wprowadzone po Brexicie.

Więcej aktualnych informacji na ten temat można znaleźć na stronie Housing Rights .

KILKA SŁÓW O AUTORKACH:

Sue Lukes pracowała w sektorze pomocy mieszkaniowej i przesiedlania uchodźców, jednak od 1996 r. działa na własny rachunek jako ekspert w dziedzinie mieszkalnictwa i migracji oraz tego, w jaki sposób władze lokalne, regionalne i krajowe oraz organizacje pozarządowe mogą sprawić, aby migracja przyniosła korzyści wszystkim zainteresowanym społecznościom. Współredaguje stronę internetową Chartered Institute of Housing www.housing-rights.info, szkoli pracowników wielu władz lokalnych i innych podmiotów, prowadzi badania naukowe oraz opracowuje, udziela pomocy, doradza i ocenia projekty. Jest przewodniczącą organizacji Music in Detention

www.musicindetention.org.uk.

 

Liz Davies jest adwokatem w izbie Garden Court Chambers, specjalizującym się w prawie mieszkaniowym i bezdomności. Jest współautorką książki „Housing Allocation and Homelessness: Law and Practice” (LexisNexis, wydanie 6, 2021 r.). W marcu 2022 r. ma zostać mianowana radcą królewskim.

Patrz: https://www.gardencourtchambers.co.uk/barristers/liz-davies/sao.

 

KOŁA EDUKACYJNE MODELU DULUTH DOTYCZĄCE RELACJI W RODZINACH I ZWIĄZKACH

WŁADZA I KONTROLA
RÓWNOŚĆ
PRZEMOC WOBEC DZIECI
POZYTYWNE WYCHOWYWANIE DZIECI
Duszenie - plakaty

MATERIAŁY EDUKACYJNE O DUSZENIU

Vesta SFS CIC we współpracy z Instytutem ds Przeciwdziałania Duszeniu (Institute for Addressing Strangulation) przygotowała materiały edukacyjne na temat duszenia.

CZYM JEST DUSZENIE?
CO MOGĘ ZROBIĆ JEŚLI BYŁAM/-EM DUSZONA/-Y?
OBJAWY DUSZENIA
CZYM JEST ZGODA NA SEKS?
4 What is sexual consent PL.jpg
KTO MOŻE MI POMÓC JEŚLI BYŁAM/-EM DUSZONA/-Y?
5 Who can I ask for help PL.jpg
TEKSTY PLAKATÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM ZNAJDZIESZ TUTAJ
image_6483441.JPG
Zdrowie psychiczne

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE

Przedstawiamy nasz przewodnik po najczęstszych chorobach psychicznych i problemach ze zdrowiem psychicznym. Zawiera on informacje na temat przyczyn chorób, ich objawów oraz metod leczenia. Znajdują się w nim również dane kontaktowe do organizacji, które mogą udzielić pomocy osobom cierpiącym na te choroby jak również ich rodzinom we Wrexham, Flintshire i Denbighshire w Pólnocnej Walii.  

 

Przewodnik opiera się w głównej mierze na materiałach publikowanych przez brytyjską służbę zdrowia NHS.

 

Publikacja zawiera następujące tematy:

  • czym jest zdrowie psychiczne

  • depresja

  • zaburzenia lękowe

  • stres pourazowy

  • zaburzenia odżywiania

  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

  • zaburzenia osobowości

  • uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu

  • dane kontaktowe organizacji pomocowych

Przewodnik jest dostępny tutaj

vestafs_A5_mentalhealth_guide FRONT PAGE
bottom of page