Materiały informacyjne

Prawa mieszkaniowe osób doświadczających przemocy domowej

Przewodnik dla specjalistów pracujących z polskimi rodzinami w Anglii i Walii

Koła edukcyjne o przemocy w relacjach rodzinnych

Cztery koła edukacyjne modelu Duluth przedstawiające zachowania pozytywne i negatywne w relacjach

Przewodnik o chorobach psychicznych

Przewodnik o chorobach psychicznych oraz pomocy dostępnej w ich leczeniu w Północnej Walii

Zapytaj eksperta...

Webinary informacyjne z zakresu prawa rodzinnego

 

UZYSKIWANIE I POKRYWANIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA Sue Lukes

"Uzyskiwanie i pokrywanie kosztów zakwaterowania. Przewodnik dla osób świadczących usługi doradcze polskim ofiarom przemocy domowej" Sue Lukes

 

Bezdomność spowodowana przemocą domową jest druzgocącym doświadczeniem dla ofiar i ich dzieci. Jest ona wyjątkowo dotkliwa zwłaszcza dla osób, które mieszkają w obcym kraju z dala od rodziny i bliskich. Odpowiednia interwencja ze strony organizacji pomocowych jest w takich sytuacjach kluczowa w zapewnieniu bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Ważne jest, aby specjaliści udzielający wsparcia wiedzieli, jakie przepisy regulują prawo do uzyskania bezpiecznego zakwaterowania.


Niniejszy przewodnik wyjaśnia kryteria dotyczące prawa do zakwaterowania dla obywateli Polski i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w kontekście przemocy domowej. Przewodnik został uaktualniony w październiku 2019 i uwzględnia zmiany dotyczące prawa do zakwaterowania wprowadzone
podczas przygotowań do Brexitu.

Więcej aktualnych informacji na ten temat można znaleźć na stronie Housing Rights .

KILKA SŁÓW O AUTORCE:


Sue Lukes jest ogólnokrajowym ekspertem ds. mieszkaniowych i imigracyjnych. Doradza organizacjom lokalnym i rządowym, jak współpracować i wspierać społeczności z mniejszości narodowych.

Współtworzy stronę internetową  organizacji Chartered Institute of Housing, oferuje szkolenia, prowadzi badania i projekty. 

 

KOŁA EDUKACYJNE MODELU DULUTH DOTYCZĄCE RELACJI W RODZINACH I ZWIĄZKACH

WŁADZA I KONTROLA
RÓWNOŚĆ
PRZEMOC WOBEC DZIECI
POZYTYWNE WYCHOWYWANIE DZIECI
 

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE

Przedstawiamy nasz przewodnik po najczęstszych chorobach psychicznych i problemach ze zdrowiem psychicznym. Zawiera on informacje na temat przyczyn chorób, ich objawów oraz metod leczenia. Znajdują się w nim również dane kontaktowe do organizacji, które mogą udzielić pomocy osobom cierpiącym na te choroby jak również ich rodzinom we Wrexham, Flintshire i Denbighshire w Pólnocnej Walii.  

 

Przewodnik opiera się w głównej mierze na materiałach publikowanych przez brytyjską służbę zdrowia NHS.

 

Publikacja zawiera następujące tematy:

  • czym jest zdrowie psychiczne

  • depresja

  • zaburzenia lękowe

  • stres pourazowy

  • zaburzenia odżywiania

  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

  • zaburzenia osobowości

  • uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu

  • dane kontaktowe organizacji pomocowych

Przewodnik jest dostępny tutaj

vestafs_A5_mentalhealth_guide FRONT PAGE