Polish Domestic Violence Helpline
for Wales

Specialist support for victims and perpetrators of domestic abuse

Vesta - Specialist Family Support CIC offers a new service to Polish families affected by domestic abuse. It’s a domestic violence helpline for victims and perpetrators living in Wales.

 

 

0800 061 46 06

help@vestasfs.org

 

  • The helpline will operate during the COVID-19 pandemic

  • We help Polish people living in all areas of Wales

  • People who contact the helpline receive emotional support, information about available options and are referred to domestic violence agencies in their area 

  • We also offer counselling to people who experience abuse and to those who harm

  • Our team consists of experienced Polish-speaking IDVAs, probation worker and counsellors

Mae Vesta - CBC Cymorth Teuluol Arbenigol yn cynnig gwasanaeth newydd i deuluoedd Pwylaidd sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig, sef llinell gymorth trais domestig ar gyfer fictimau a chyflawnwyr sy’n byw yng Nghymru.

0800 061 46 06
help@vestasfs.org

  • Bydd y llinell gymorth ar waith yn ystod y pandemig COVID-19

  • Rydym yn helpu pobl Bwylaidd sy’n byw ym mhob rhan o Gymru

  • Mae pobl sy’n cysylltu â’r llinell gymorth yn derbyn cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael ac yn cael eu cyfeirio at asiantaethau trais domestig yn eu hardal nhw 

  • Hefyd rydym yn cynnig cwnsela i bobl sy’n dioddef camdriniaeth ac i’r sawl sy’n niweidio

  • Mae ein tîm yn cynnwys gweithwyr prawf, cwnselwyr a Chynghorwyr Annibynnol ar Drais Domestig profiadol sy’n siarad Pwyleg.

Poster for printing

 in POLISH 

WG_Funded_land_mono jpg - Logo.jpg

Poster for printing

in ENGLISH/WELSH

vestafs_zatrzymaj_przemoc PL.jpg
vestafs_zatrzymaj_przemoc_eng+cymru copy
If you would like to refer a Polish client to this service, please complete our referral form on the right and send it to us following instructions on the form.
We also accept self-referrals.
If you would like to find out more about the course please CONTACT US.